Home » Dorpsgemeenschap
Dorpsgemeenschap

De plek waar vele verenigingen samenkomen

Deze vereniging werd opgericht om (zoals in de statuten staat) de belangen van het dorp Vierhouten te behartigen, alsmede de sociale en culturele ontwikkeling van de bevolking te bevorderen. De vereniging exploiteert daartoe het Dorpshuis Horsterhoek, de plek waar vele verenigingen samenkomen en regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Alle Vierhouters, jong en oud, hun leven lang hier wonend of net nieuw binnen gekomen, kunnen elkaar in het dorpshuis ontmoeten en daar elkaar vinden bij hun gezamenlijke interesse. Het bestuur wisselt zo nu en dan van samenstelling, op onze hoofdpagina kunt u zien wie er op dit moment in ons bestuur zitten.

Lidmaatschap
15 euro per jaar.
U kunt zich opgeven bij één van de bestuursleden of u kunt een e-mail sturen naar onderstaand e-mailadres:

Info@dorpvierhouten.nl
Bankrekeningnummer (IBAN): NL37RABO0347598307